Hangzhou Intelligent Creative Technology Co., Ltd

Hangzhou Intelligent Creative Technology Co., Ltd

4
Байгуулагдсан цагаасаа хойш МХТ нь дэлхийн олон арван улс орнуудад олон зуун багц автомат төхөөрөмж, их хэмжээний эпидемийн эсрэг материалыг амжилттай экспортлов. Цаашид МХХТ нь Хятад улсын хамгийн сүүлийн үеийн автоматжуулалтын компаниудтай хамтран дэлхийд өндөр чанартай, өндөр технологийн автоматжуулалтын тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, дэлхийн хэмжээнд тархахаас урьдчилан сэргийлэх нийгмийн эрхэм зорилгоо биелүүлж, эпидемиос урьдчилан сэргийлэх мэргэшсэн материалыг шаардлагатай улс орнуудад өгөх болно. Байна.


Хугацаа: 16-р сарын 16-2020-ны хооронд